parallax background

ADVOKAT

AF1A3876
Halgeir Verdal
Fødselsår: 1964
Telefon: +47 905 31 202
E-post:hv@sydadvokater.no

Halgeir Verdal har mer enn 25 års erfaring som advokat og dekker de fleste rettsområder. Han har betydelig erfaring med problemstillinger knyttet til fast eiendom, slik som eierskiftesaker, odelsrett og sameierett. Videre har han gjennom årene opparbeidet seg betydelig kompetanse på barn-, familie- og barnevernsrett og problemstillinger knyttet til deling av formue både ved skilsmisse/opphør av samboerskap og arv. Han har god kjennskap til erstatningsretten ved ting- og personskader.

Verdal har rikelig erfaring med å prosedere saker som ikke har seg løse i minnelighet for domstolene. Han har likevel fokus på å løse tvister på et så tidlig nivå som mulig for å spare partene for unødvendige utgifter.

 

Kontakt Halgeir Verdal


 

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.