ADVOKAT

Merethe Johannessen
Fødselsår: 1976
Juridisk embetseksamen: 2002
Advokatbevilling: 2015
Telefon: +47 936 11 196
E-post: mj@sydadvokater.no

Advokat Merethe Johannessen har lang og bred erfaring fra det offentlige, herunder 10 år i Aetat og NAV. I tillegg har hun variert og bred erfaring med klientbistand; rådgivning, forhandlinger og tvistesaker for privatpersoner, samt prosedyre for domstolene i både sivile saker og straffesaker.

Hun arbeider i hovedsak med rettsområdene barne- og familierett, barnevernsrett, trygderett, helse- og sosialrett og arv- og skifterett i tillegg til vergemål og fremtidsfullmakter.

 

Kontakt Merethe Johannessen


 

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.