PRISER

Priser gjeldende fra 1.1.22

Timepris fra kr 1 950,- til kr 2 750,- avhengig av oppdragets art.
(Kr 1 560,- – kr 2 200,- pluss merverdiavgift)

Noen priseksempler:

Testament (enkelt eller gjensidig) fra kr 4 500,-.

Ektepakt fra kr 4 500,- (med tillegg av eventuelle tinglysningsomkostninger).

Samboerkontrakt fra kr 4 000,-

Fremtidsfullmakt fra kr 4 500,-

Oppgjørsoppdrag eiendom fra kr 16 000,- (inkludert kontrakt, skjøte og oppgjør)

(Alle priser inkluderer 25 % merverdiavgift)

Kontakt oss

SYD ADVOKATER, Veverigata 1, 4514 Mandal | Epost: post@sydadvokater.no


Vi kan også nås på tlf: 38 26 39 00

 

    Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
    Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.