Advokat

Rune Stangeland
Fødselsår: 1975
Juridisk embetseksamen: 2003
Advokatbevilling: 2005
Telefon: +47 900 80114
E-post: rs@sydadvokater.no

Advokat Rune Stangeland jobber mest innen forretningsjuridiske problemstillinger for bedrifter, blant annet innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og saker knyttet til fast eiendom. Han har bred erfaring med tvistesaker for privatpersoner, samt prosedyre for domstolene både i sivile saker og straffesaker.

I tillegg til juridisk embetseksamen har Stangeland en mastergrad i økonomi og ledelse (MBA) fra Copenhagen Business School. Stangeland har dessuten bakgrunn som journalist og som personalsjef i oljebransjen.

Stangeland er tilknyttet Universitetet i Agder i 50% stilling som universitetslektor, og har derfor redusert kapasitet til nye advokatoppdrag. Han underviser i blant annet forvaltningsrett, arbeidsrett, konkursrett og selskapsrett på bachelor- og masternivå.

Kontakt Rune Stangeland

    Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
    Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.