Advokat

Thor Håkon Føreland
Fødselsår: 1979
Juridisk embetseksamen: 2010
Advokatbevilling: 2012
Telefon: +47 959 28 181
E-post: thf@sydadvokater.no

Advokat Thor Håkon Føreland bistår både bedrifter og privatpersoner. Han har kontortid både i Mandal og Lyngdal. Føreland har hovedvekten av sin praksis rettet mot eiendoms- og landbruksjuss. Han har solid erfaring med prosedyre for både de ordinære domstolene og jordskifteretten.

Føreland ble master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo i 2010 og har i tillegg studert kommunikasjon og media ved Mediehøyskolen. Han har også videreutdanning i «Entrepreneurship» fra Handelshøyskolen – Universitetet i Agder i samarbeid med The University of Texas at Austin – Red McCombs School of Business.

Han har i sitt tidligere yrkesliv en karriere som journalist, fotograf og tekstforfatter.

Kontakt Thor Håkon Føreland

    Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.
    Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger på e-post.